Saç Ekim Yöntemleri

FUE YÖNTEMİ İLE EKİM

Nakledilecek saçların alınacağı bölgenin sterilizasyonu sağlandıktan sonra yapılan planlamaya göre saç kökleri FUE motoru aracılığı ile 1 mm’den küçük (0,6 mm-0,8 mm arası) kesi uçları ile kök toplama işlemi gerçekleştirilir. Alınan greftler 2-3 saç kökü (folikül) içermektedir. Bu esnada köklerin zarar görmemesi çok önemli bir noktadır. Bu direk olarak ekibin tecrübesi ile ilintili bir konudur. Saç nakli esnasında donör bölgeden binlerce kök çıkarılacağı için kullanılacak ucun küçüklüğü bölgenin iyileşme sürecini etkileyecektir.Kök toplama işlemi özen ve uğraşı gerektiren bir işlemdir. Hasta bir nakilde alınan greftler ile 10.000-12.000 kadar saç teline kavuşabilir.

Tüm kıl kökleri toplanıldıktan sonra bunların ayrılma işlemine geçilir. 1’li, 2’li , 3’lü greftler ayırılır ve sıralanır.

Kanal açılırken punch sistemi yerine tercih edilmeye başlayan lateralslit yöntemi saçın yapısına uygun kesiler yaparak, hastanın saç kökü büyüklüğüne, uzunluğuna uygun kanalların açılmasına imkan sağlar. Doğru çap ve derinlikte açılmış kanallar saç ekiminde nakledilen köklerin başarısını etkiler.

Lateralslit tekniğinde kılın kalınlığına, kıl kökünün uzunluğuna bağlı olarak kişiye özel hazırlanan kesi aletleri ile kanal açılmaktadır. Doğru açıya ulaşabilmek için kişinin saç yapısı ile uyumlu olması, saç ekiminin başarısını ve birim miktar başına ekilen saç miktarını artırır.

Diğer önemli konu ise greftin nakledileceği kanalın açısıdır. Doğal saç şeklinin yakalanmasında başın her bölgesinde farklı açıların verilmesi önemli rol oynar. Aksi takdirde saçlar istenilen şekli almayacaktır.

Doğallığın yakalanması için bir diğer etken de saç çizgisinin doğru belirlenmiş olmasıdır. Alın bölgesi ve saçların başladığı bölge doğru oranlarla hesaplanarak belirlenmelidir. Mutlaka bir cilt kalemi yardımıyla planlanan alın çizgisi hastaya gösterilip onayı alınmalıdır.

 

PRP DESTEKLİ SAÇ EKİMİ

PRP teknolojisi saç tedavilerinde özellikle saç dökülmelerine karşı kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra artık PRP Destekli Saç Ekimi yöntemi ile saç ekimi işleminde de olumlu sonuçlar vermektedir.Saç ekimi esnasında saç kökleri nakil için bekletilmekteyken, daha önce hastanın kendi kanından ayrıştırılmış olan PRP içinde tutulur. PRP’nin saç ekimi sonrası iyileşme sürecini de kısalttığı bilinmektedir.

ICEGRAFT SAÇ EKİMİ

Saç ekimi öncesinde uygulanan IceGraft yöntemine göre saçlı deriden alınan greft, canlılığını arttırıcı bir solüsyon içerisinde bekletildikten sonra soğutma işlemi uygulanıyor. Tekniğin uygulandığı köklerde doku kalitesi artığı için, saç ekimi işlemi de daha başarılı bir şekilde gerçekleşiyor. Sağlıklı hücrelere saldıran serbest radikalleri temizler, ortamın pH dengesini sağlar, hücre zarına difüzyon desteği verir ve soğuk ortamda hücre içi iyon dengesini koruyan maddeler barındırır.

DHI SAÇ EKİMİ

Direct Hair Implantation (DHI) tekniği ile yapılan saç ekiminin en önemli özelliği kanal açılması gerektirmemesidir.Kökleri ince uçlarla arka kısımdan alarak özel olarak tasarlanan kalem uçlarına geçirerek ekim gerçekleştirilir. Bu tekniğin amacı başın arka kısmından ekilmek üzere alınan greftlerin dışarıda bulunmadan direkt ekime geçilmesidir.Daha sık ekim elde edilir, iyileşme süreci hızlanır ve daha doğal bir sonuç sağlanabilir.