Burun Ameliyatı Sonrası

En sık yaptığımız ameliyatlardan biri burun ameliyatlarıdır. Genelde hastalarımız tarafından öncesinde çekinilen fakat sonrasında beklenen sonuca ulaşıldığında hayatının en iyi kararı olarak nitelendirilen bir prosedürdür.

Burun ameliyatları öncesinde yaşanan en önemli kaygı sonrasında ne olacağı ile ilgilidir. Bu makalenin kaleme alınış amacı bir miktar bu sürece ışık tutmaktır.

Burun ameliyatı sonrası erken ve geç olarak iki bölüme ayırabiliriz. Erken dönem ilk on gün olarak düşünülürse. İlk 3 günde burun içinde zaman zaman kullandığımız kanallı silikon splintler olacaktır. Eskiden kullanılan tamponlar yerine çok daha kullanışlı olan bu splintler hastanın bir miktar burnundan nefes almasına izin verecek yapıdadır. İlk 7 gün burun üzerinde bir atel olacaktır. Bu atel hastaya ek bir yük getirmese de mesleğine bağlı olarak çalışmasına engel olabilmektedir.

Ameliyattan sonraki 7. günde burun içinde veya dışında bulunan tüm yardımcı malzemelerden kurtulmuş oluruz. Süreci takip eden 10. günde ise burun ucu dışında burun şekli büyük oranda oturmuş olur.

Burun ameliyatı sonrası geç dönem olarak nitelediğimiz 10. günden bir yıl sonrasına kadar olan dönemdir. Bu dönemde burun ucu başta olmak üzere ayrıntılar yavaş yavaş yerleşmektedir. Hasta her ne kadar 10. günde gördüğü burnundan oldukça memnun olsa da, her geçen ay ayrıntıların oturmasıyla daha da doğal ve güzel bir burun şekli kendini göstermeye başlar.

Bir burun estetiği ameliyatının başarısı demek, bir yıl sonrası sizi ilk defa gören bir insanın burun ameliyatı olduğunuzu düşünmemesi demektir.